Contact

Gebruik van dit mailformulier is alleen voor inhoudelijke opmerkingen over Tanganyika.nl. Heb je een vraag over hoe je vissen moet houden, waar ze te koop zijn etc.: stel je vraag dan op het forum.

aAan) > 1) { ?>aVelden as $iKey=>$aValue) { $sVal = (isset($_POST[$iKey])) ? htmlspecialchars($_POST[$iKey]) : ''; ?>
Aan:
:'.$sVal.''; } else { echo ''; } ?>
Wil je een banner van deze site plaatsen, gebruik dan één van onderstaande versies.
time()) { $aErr[] = 'Om spam tegen te gaan kan je slechts 1 maal e-mailen in '.$this->iSpam.' seconden.'; } foreach($this->aVelden as $iKey => $aVeld) { if($this->aVelden[$iKey][1]==1) { if(strlen(trim($_POST[$iKey])) == 0) { $aErr[] = 'Je bent het veld '.$aVeld[0].' vergeten.'; } } } if(count($aErr)>0) { echo 'Het volgende ging fout:'; } else { if(count($this->aAan)==1) { $sAan = $this->aAan[0][1]; } else { $sAan = $this->aAan[$_POST['iAan']][1]; } $sHeader = "To: ".$sAan."\r\n"; $sHeader .= "From: ".$_POST[1]." <".$_POST[2].">\r\n"; $sMail = ''; foreach($this->aVelden as $iKey => $aVeld) { $sMail .= $aVeld[0].': '.$_POST[$iKey]."\n"; } if(!@mail($sAan,$this->sPrefix.$_POST[0],$sMail,$sHeader)) { echo 'Mailen niet gelukt.';} else { echo 'De mail is verzonden. '; $_SESSION['iSpam'] = time()+$this->iSpam; $this->bIsGelukt = true; } } } function Contact() { if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST') { $this->Mailen(); } if(!$this->bIsGelukt) { $this->Formulier(); } } } include('doctype.php'); ?> Tanganyika.nl - Stel een vraag