> home
  > forum
  > vismarkt

de bak

Een Tropheusgroep gedijt het best in een aquarium vanaf 400 liter. In een kleinere bak zullen zich vrijwel zeker problemen voordoen t.g.v. agressie. In een aquarium kleiner dan 300 liter mogen ze eigenlijk niet gehouden worden. Een voorruitlengte van 1,50 meter is ook een minimum (!). Hoe groter de groep, hoe groter de bak moet zijn, uiteraard. Een vuistregel kan zijn: minimaal 25 liter water per volwassen vis. Bij grote groepen kan dit minder zijn. De groep bestaat uit minstens 15 dieren. Meer is echter altijd het aanbevelen waard. Ideaal voor het gedrag van de dieren in groepsverband zou zijn een aquarium van 1000 liter of meer met een groep van 30-40 dieren.

Bovendien is er bij dergelijk grote groepen weinig uitval: er zijn zo veel dieren dat het niet snel gebeurt dat een dominant dier een ander dier de dood kan injagen. Het dominante dier komt namelijk steeds andere dieren tegen. Bij kleinere groepen is het nogal snel zo dat een zwakker dier een dominant dier veel vaker tegenkomt. Zo vaak, dat de gezondheid van het zwakkere exemplaar in gevaar kan komen.In het kleinere aquarium kan een ondergeschikt dier zich niet aan de agressie van een dominant exemplaar onttrekken.Een Tropheus heeft enkele rijen harde en scherpe tandjes, waarmee ze eenvoudig een soortgenoot kunnen beschadigen. Dat kan in een diepe wond resulteren.