> home
  > forum
  > vismarkt

kweekconditie

Het is in principe niet nodig een speciale kweekbak met bepaalde ideale omstandigheden in te richten om Tropheus tot nakweek te brengen. Indien ze in een goede gezonde groep met goed water en een ruime bak worden verzorgd, dan zullen er vanzelf na enige vrouwtjes rondzwemmen met eitjes in de bek. Een kweekbak wordt eigenlijk hoofdzakelijk gebruikt omdat dat de inrichting zich daarin leent om eenvoudig verwijderd te worden, zodat de jongen kunnen worden uitgevangen.

Toch zijn er een paar dingen die een succesvolle kweek in de weg kunnen staan:
- slechte ouders
- onvoldoende voedsel
- overbevolking
- andere vissoorten

slechte ouders

De kweek kan mislukken wanneer de ouders die voor de kweek gebruikt worden in hun eigen jeugd een slechte inprenting hebben gehad (imprinting in het Engels). Onder inprenting vallen de waarnemingen die een dier doet in zijn prilste jeugd. Een Tropheuslarf die in de bek van de moeder wordt beschermd, of na loslaten daar nog een veilige haven vindt tijdens de inprentingsfase, onthoud dit en zal de eigen bek later ook zo gebruiken voor de eigen jongen. Dit gedrag is instinctief aanwezig, maar wordt door de inprenting versterkt of geactiveerd. Het apart zetten van het vrouwtje, om dan de jongen zelf alsnog los te kunnen laten voorkomt een goede inprenting: immers, ze verkeren nu in een gevaarloze omgeving en hun moeder zal zich daarnaar gedragen door de jongen minder lang en intensief te beschermen.

Sommige kwekers, met name de kwekers die een hoge productie beogen, hanteren de methode van het zogenaamde "uitschudden" of "strippen" van de broedende vrouwtjes. Halverwege de broedzorg wordt het dragende vrouwtje uitgevangen en worden de jongen uit haar bek verwijderd. Dit is dus nog vr het tijdstip dat de moeder voor het eerst loslaat. Buiten de onnodige stress die deze handeling oplevert voor het vrouwtje, komen er uit de praktijk berichten dat dit tot gedragsstoornissen van de nakweek kan leiden: Tijdens de opgroei missen deze jongen dus de broedzorg tijdens de inprentingsfase, wat resulteert in een vrouwtjesvis die niet weet hoe ze met haar kroost dient om te gaan. Omdat het broedgedrag wel instinctief aanwezig is, kan dit na meerdere mislukte legsels/kweken alsnog goed komen. Deze ervaringen zijn tot op heden niet met deugdelijk wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. (!) Uitschudden wordt vaak gebuikt om winkels van jonge Tropheus te voorzien.

Hoe weet je nu of de gekochte nakweek een goede inprentingsfase heeft gehad?
Helemaal zeker weten kan je het bijna niet, maar:
1. Vraag ernaar vr de aanschaf 2. Worden de jongen bij de ouders uit de bak gevangen, of zitten ze apart? 3. Zitten er bij de kweker/in de winkel vrouwtjes apart?

onvoldoende voedsel

Er kan op 2 manieren slecht gevoederd worden: absoluut te weinig voedsel en voedsel met te weinig voedingsbestanddelen. Dit is een belangrijk punt bij de kweek van Tropheus. Grazers als ze zijn, eten ze de hele dag door. Om de vrouwtjes voldoende energie te geven om jongen te kunnen produceren, moet er dan ook zo vaak mogelijk kleine beetje gevoerd worden met een kwaliteitsvoeder. Let op: bij veel vissen wordt er voor kuitaanzet heel eiwitrijk gevoerd. Dit kan bij Tropheus niet! De spiulinavlokken die op de markt zijn bevatten al voor een belangrijk aandeel eiwit in de vorm van vismeel. Een heel goede alggroei schijnt ook bevorderlijk te zijn.

Goed voeren wil niet zeggen dat de vissen vetgemest moeten worden. Dieren in een overmatige conditie (vette dieren) hebben kleinere nesten en komen minder goed tot nakweek.

overbevolking

Wanneer een bak overbevolkt is, of er zwemmen al veel jongen rond, dan zijn de ouderdieren instinctief minder snel geneigd tot ei-afzetting over te gaan. Ook zullen de allerkleinsten sneller te duchten hebben van een volwassen vis die een een kleintje opeet. Of dit nu komt dat ze bij dichte bevolking de bevolking actief verminderen, of dat dat komt omdat de pakkans voor een kleintje groter is, is niet duidelijk.

andere vissoorten

Andere vissoorten kunnen op 2 manieren een succesvolle kweek in de weg zitten:
1. de jongen worden actief bejaagd en opgegeten
2. er zwemt een Synodontis multipunctatus in de bak rond [lees meer]