> home
  > forum
  > vismarkt

kweekbak

Een kweekbak hoort in principe hetzelfde te bieden te hebben als een "showbak". De afmetingen, filtering en waterkwaliteit horen dezelfde te zijn. In een kweekbak wordt dus een complete groep ondergebracht, vaak met een man-vrouw verhouding van 1 op 3. Zo kunnen meer "producerende" vrouwen in de bak gehouden worden.

Als gezelschap zijn in principe geen andere vissoorten aanwezig. Omdat de jongen met enige regelmaat worden uitgevangen nadat ze niet meer door hun moeder worden beschermd (uitschudden/strippen is in de liefhebberij "not done"), is de inrichting daarop aangepast. De stenen zijn dus eenvoudig uit te nemen, met weinig gevaar voor glasbreuk, en alle hoeken zijn gemakkelijk met een netje te bereiken.