Cichlidae
Blad N.V.C. en A.B.C.V
Nederlands
30 pagina's per uitgave
verschijnt 6 x per jaar

Dit blad is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Cichlidenliefhebbers N.V.C. en de Belgische Cichlidenliefhebbers Vereniging A.B.C.V.. In dit blad, dat elke 2 maanden verschijnt staan reisverslagen, soortbeschrijvingen en kweekverslagen van cichliden uit de hele wereld.

Tanganyika Cichlids In Their Natural Habitat
Ad Konings
Engels
272 pagina's
Cichlid Press 1998
ISBN: 0-9668255-0-0

In dit boek van Ad Konings staan niet zozeer aanwijzingen hoe deze dieren gehouden moeten worden, maar wordt beschreven hoe ze in de natuur leven. De vele foto's zijn van geweldige kwaliteit. In dit boek staan van de verschillende Tanganyikacichliden uitgebreide beschrijvingen.

Back to Nature Gids voor de Tanganyika Cichliden
Ad Konings
Nederlands
128 pagina's
Ölunds Tryckeri AB 1996
ISBN: 90-800181-5-5

In dit boek, waarvan de Nederlandse bewerking is verzorgd door Martin Geerts, wordt beknopt het houden en verzorgen van Tanganyikacichliden beschreven. Er worden veel cichlidensoorten beschreven, maar de beschrijving zelf zijn redelijk beknopt zodat er niet altijd genoeg informatie in staat om een soort goed te kunnen houden. Rijk geďllustreerd.

The Cichlid Fishes: Nature's Grand Experiment in Evolution
George W. Barlow
Engels
352 pagina's
Perseus Publishing 2002
ISBN: 0738205281

Er is een uitgebreide bespreking van dit boek beschikbaar, geschreven door Gerard Wijnsma.